31 Ağustos 2015, 10:43:43

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - owner

Sayfa: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20
391
Peygamber Efendimize Salavat Getirmenin Fazileti    
Peygamber Efendimize Salavat Getirmenin Fazileti
Peygamber Efendimize Salavat Getirmek
Peygamber Efendimize Salavat Getirmenin Fazileti ve Önemi


Salâvat Getirmenin Faziletleri

1. “Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.” (Nesei, Sehv, 55)

2. “Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” (Nesei, Sehv, 46)

3.“Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allah da ona on defa salât eder.” (Dâvud, Vitr, 26; Dârimî, Rikâk, 58)

4. “Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat edendir.”43

“Gerçek cimri, yanında anıldığım hâlde bana salâvat etmeyendir.” (Tirmizi, Daavât, 110)

5. Bir gün Resûlullah sevinçli olarak geldi. Kendisine: “Sizi sevinçli görüyoruz!” denilince, şöyle buyurmuşlardır: “Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: “Ey Muhammed! Rabb'in diyor ki: “Sana salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkese de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?” (Nesei, Sehv, 55)

6. “Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslüman’ın yanında anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: “Allah seni bağışlasın” derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak: “Âmin” derler. Bir Müslüman’ın yanında adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: “Allah seni bağışlamasın.” der. Yüce Allah ve öteki melekler de o iki meleğe cevaben: “Âmin” derler.” (Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 10/164–166) buyurmuşlardır.

Efendimizin (s.a.v.) üzerine Salâvat getirmenin fazileti

Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

"Üzerime Salâvat-ı Şerife getiren kimseleri melekler rahmetle anar, meleklerin rahmetle andıkları kimseyi Allah (c.c.) affeder. Allah'ın affetti i kimse için bütün varlıklar rahmet okurlar."

"Üzerime bir defacık Salâvat-ı Şerife getiren kimse için Allah Teala görevli meleklere:
Bu kulumun üç gün içerisinde meydana gelen günahlarını yazmayınız emrini verir."

"Üzerime bin defa Salâvat getiren kimseye Allah (c.c.) narı ile azab etmez."

"Cibril bana: Ya Muhammed (s.a.v.) Sana senden önce hiçbir kimseye getirmedi im bir müjde ile geldim. Allah Teala senin için söyle buyurdu:
Ümmetin den kim ayakta iken üç defa Salâvat getirirse, oturmadan önce Allah (c.c.) onu bağışlar. Otururken üç defa getirirse kalkmadan Allah'ın affına mazhar olur, buyurunca efendimiz (s.a.v.) bu müjdeler üzerine şükür secdesine kapandı."

"Kim sabahları üzerime onar defa Salâvat getirirse kırk senelik günahı silinir."

"Cuma günü üzerime yüz defa Salâvat getirenin seksen yıllık hatalarını Allah (c.c.) affeder."

"Üzerime Cuma günü veya gecesi yüz defa Salâvat okuyan kimsenin yüz türlü haceti kabul edilir."

"Bin defa üzerime Salâvat getiren ölmeden önce cennetle müjdelenir."

"Cebrail (a.s.) bana gelerek: Ey Allah'ın Resulü, senin üzerine Salâvat getiren kimse için yetmiş bin melek istiğfar getirir, buyurdu."

"Üzerime getirilen Salâvat sırat üzerinde bir nurdur."

"İnsanların bana en yakını üzerime en çok Salâvat getirenidir."

"Allah'ın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Ümmetimin üzerime getirdikleri Salatü selamları bana ulaştırırlar. Getirdikleri Salatü selam bana ulaşır ulaşmaz ben de onlar için isti far ederim."

"Üzerime Salâvat getirenlere kıyamet günü şefaatçi olurum. Salâvat getirmeyenden ise uzağım."
(Bu hadisler El Mustadraf2/283'ten tercüme edildi)


Salâvatın Önemi
Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
Bana en yakin olanlar, üzerime en çok salâvat getirenler olacaktır.
Üzerime salâvat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salâvat getirir.
Bana salâvat getirin. Nerede olursanız olun salâvatınız bana ulaşır.
Allah Teala (C.C) buyurdu: "Bir defa salâvat getirene Ben ve meleklerim on defa salâvat getiririz."
Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salâvat getirenin Allah Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.
Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salâvat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
Sünnetimi ihya eden, üzerime salâvat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.
Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salâvat-i serife gelip o durumdan onu kurtardı.
Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salâvat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat’tan geçirdi.
Meclislerinizi salâvat ile süsleyiniz.
Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salâvat getirsin.

Cuma günü üzerime (80) kere salâvat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
Üzerime salâvat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.
Karşılasan iki mu 'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.

Üzerime (100) defa salâvat getirene, Allah (c.c.) bin defa rahmet nazari ile bakar. İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.
Üzerime bir günde (1000) defa salâvat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.

Cuma günü üzerime (100) defa salâvat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.

Ömrünü bos yere heba eden kişinin kaybettiği zamanı telafi etmesi için salâvat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salâvat-i şerife getirsen, getirdiğin salâvat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salâvat getirmektesin.
Allah Teala da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salâvatına karşılık sana on salâvat getirmektedir. Yani Allah Teala(C.C) sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.
Allah Teala'nin (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allah(C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba duçar olmaz.

Allah Teala(C.C), perşembe günü ikindi vakti, melekleri salâvat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salâvat getirmeyi ihmal etmemelidir.”

392
Peygamber Efendimize Salavat Nasıl Getirilir   
Peygamber Efendimize Salavat Nasıl GetirilirAllâh ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler. Ey mü'minler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin." (el-Ahzâb, 56)


Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in şânını yücelten âyet-i kerîmelerden biri de budur. Hem Allâh'ın, hem de meleklerin Rasûlullâh Efendimiz'e salavât getirmeleri, onun Allâh katındaki değerini ortaya koymaktadır.
Allâh'ın, Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmesi, "ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yüceltmesi"dir.

Meleklerin Rasûlullâh'a salavât getirmesi de, aynı şekilde "Onun kadr u kıymetini anıp, yüce mertebelere erişmesi için Allâh'a niyazda bulunmaları" demektir.
Allâh Teâlâ âyet-i kerîmede, kendisinin ve meleklerin Rasûl-i Ekrem'e salavât getirdiklerini hatırlattıktan sonra, kullarına hitâben:
"-Ona -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bizim gibi siz de salât ü selâm getirin, saygıların en yücesiyle O'nu yâdedin." buyurmaktadır.
PEYGAMBER EFENDİMİZ s.a.v e nasıl salavat getirilir PEYGAMBER EFENDİMİZ s.a.v e nasıl salavat getirilirاللهم صلى على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed 

393
Namaz / Salavat Nasıl Getirilir Anlamı Nedir
« : 06 Mart 2013, 09:11:46 »
Salavat Nasıl Getirilir Anlamı Nedir   
Salavat Nasıl Getirilir Anlamı


Peygamber S.A.V efendimize salevat-ı şerife getirmenin fazileti oldukça çoktur. Efendimiz (sas) Hazretleri’nin adı anıldığında duyan her Müslüman’ın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi, unutulmaz bir vefa borcudur .


Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina MuhammedAleyhisselam Manası:Allah'ın (C.C.) selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam Manası;Allah'ın (C.C.) salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem Manası:Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Manası: Allahım! (Peygamberimiz (S.A.V.)) Hz.Muhammed’e ve aline rahmet eyle.

394
2013 Zabit Katipliği Sınavları Ne Zaman?   


Adalet Bakanlığının yapılacağını duyurduğu sözleşmeli ve kadrolu personel alımı için sınav tarihleri belli oldu. 25 Şubat 2013 tarihinde başlayan müracaatlar 6 Mart 2013 günü (Yarın) mesai saati bitiminde sona erecek.

2013 Zabıt katipliği için uygulama sınav tarihi 23 Mart 2013 Cumartesi günü başlayacak. Zabıt Katipliği mülakat sınavları ise Cumartesi 30 Mart 2013 Cumatesi günü yapılacak

395
Estetik ve Güzellik / Avon Mart Kataloğu 2013
« : 06 Mart 2013, 09:08:36 »
Avon Mart Kataloğu 2013   
Avon Mart Online Kataloğu 2013Bayanlar 2013 Mart Avon kataloğu Avon K3 Kataloğu 2013‘le Mart ayısında Avon’un satış hacminin büyük bölümünü oluşturan kadınlara özel sürpizleri olacak.Avon Mart 2013 kataloğunu online inceleme fırsatı bulanlar göreceklerdir ki boya, şampuan, bakım, şekillendirici gibi ürünler haricinde tarak ve fırça gibi biröok ürünle bayanların karşısında olacak..


396
Anketler / En Başarılı Diyet Listesi Hangisi
« : 06 Mart 2013, 09:06:54 »
En Başarılı Diyet Listesi Hangisi

397
 
İntikam 9. Bölüm Fragmanı İzle  7 Mart 2013,İntikam 9. Bölüm Fragmanı,İntikam 9. Bölüm Fragmanı izle,İntikam 9. Bölüm Fragmanı seyret,İntikam 9. Bölüm Fragmanı
 
İntikam 9. Bölüm Fragmanı İzle Yeni Bölüm Özeti 7 Mart 2013 Kanal D
İntikam dizisinin 9. bölüm fragmanını izle. İntikam 9. bölümü 7 Mart 2013 Perşembe günü Kanal D'de yayınlanacak. İntikam yeni bölüm özeti sesli hd fragman.
Başrollerinde Beren Saat (Efsun), Mert Fırat (Kerem) ve Nejat İşler'in (Rüzgar) oynadığı, Kanal D'de yayınlanan İntikam dizisinin yeni ve son bölüm fragmanını buradan takip edebilirsiniz.
>
intikam 9.bölüm fragmanı 7 mart 2013


 

398
Karın Germe Estetiği Ameliyatı Videosu, Op.Dr. Nazmi Bayçın

399
Kadın Sağlığı / Sezeryan Ameliyatı İzle
« : 06 Mart 2013, 08:50:07 »
Sezeryan Ameliyatı İzle

400
        silent_hill2 
-Sessiz Tepe 2: Karabasan / Silent Hill Revelation 2012 Fransa,ABD,Kanada / Türkçe Altyazılı-
IMDB Puanı: 5.6/10
Tür: Korku, Gizem, Gerilim
Yönetmen: Michael J. Bassett
Oyuncular: Adelaide Clemens,
Kit Harington, Sean Bean
Carrie-Anne Moss
Süre: 1 saat 34dakika
Heather ile babası uzun zamandır karanlık güçlerden uzakta yaşamaya çalışmaktadır fakat Heather hiç bir zaman buna anlam veremez. Yaş gününü kutladığı gün babasının aniden ortadan kaybolması ve korku dolu rüyalar görmesi, aslında kendisinin başka biri olduğunu anlar. Bundan sonraki süreçte kimlik arayışına girecek olan genç kız, şeytani bir dünyaya sürüklenecektir.
2006 yılında ilk filmi çekilen beğeni ile karşılanan Sessiz Tepe’nin yeni versiyonu sinemalarda 3D olarak gösterime giren yapımlardan birisi. İlgi ile karşılanan Silent Hill 2 filmini VizyonFilmizle.org olarak sizlere sunuyor; yorumlarınızı bekliyoruz.
 
Silent Hill 2 Sessiz Tepe 2 Filmini izle Filmini online izle türkçe izle

 

401
Komik Videolar / Çaydanlık Şakası ( O Neydi Gız ) :)
« : 06 Mart 2013, 02:20:15 »
çaydanlık şakası adamın 6 aylık ömrü gitti komik işbirlikli şaka Video Siz net YouTube

402
Komik Videolar / Ertem Şener Basketbol Maçı Sunarsa
« : 06 Mart 2013, 02:17:53 »
Ertem Şener Basketbol Maçı Anlatıyor

403
Milli Takım / Juventus Celtic Maçı 06 Mart 2013
« : 06 Mart 2013, 02:15:38 »
Şampiyonlar Lig’i son 16 turu ikinci maçında İtalya Serie A Lig ekiplerinden Juventus Takımı, Juventus Arena’da İskoçya Premier Lig ekiplerinden Celtic Takımı’nı konuk ediyor. Karşılaşma 06 Mart 2013 Çarşamba günü saat 21:45′te başlayacak ve Smart Spor 2 ekranlarında naklen yayınlanacak

404
Fenerbahçe / Fenerbahçe Bursaspor Maçı 10 Mart 2012
« : 06 Mart 2013, 02:14:32 »
Spor Toto Süper Lig 2012-2013 sezonu 25. hafta maçında, Fenerbahçe Profesyonel Futbol A Takımı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Bursaspor Profesyonel Futbol A Takımı’nı konuk ediyor. Karşılaşma 10 Mart 2012 Pazar günü saat 19:00′da başlayacak ve Lig Tv ekranlarında naklen yayınlanacak.

405
Karşılaşmanın biletleri genel satışına, 8 Mart 2013 Cuma gününden itibaren başlanacak. Biletlerinizi biletix internet sitesinden temin edebilirsiniz…
Fenerbahçe Bursaspor Maçı Biletleri, Bilet Fiyatları:
Fenerium Alt C-E – 215.00 TL
Fenerium Alt B-F – 175.00 TL
Fenerium Alt A-G – 125.00 TL
Fenerium Üst C-D-F-G – 99.00 TL
Fenerium Üst H-I – 77.00 TL
Migros – 33.00 TL

406
Erdoğan Erol – Senede 2 Bayram (2013) Full Albüm İndir     

01. Hava Bozdu Yağacak
02. Senede İki Bayram
03. O Kadar Güzelsin Ki
04. Ayrıldım Giresun’dan
05. Çekilirim Aranızdan
06. Giresun’u Kurmuşlar
07. Kar Gibi Eriyorum
08. Mavi Gözlü Sevgilim
09. Karadeniz
10. Ayrılıyoruz
Turbobit
http://turbobit.net/urpu5v9acpot.html

407
Kuvars – Her İnsan Yalnızdır (2013) Full Albüm İndir     

1.Her İnsan Yalnızdır
Söz & Müzik: Burak Canözer
2.Yıldız
Söz & Müzik: Burak Canözer
3.Aşk Değilmiş
Söz & Müzik: Burak Canözer
4.Hasret
Söz & Müzik: Burak Canözer
5.Sahilde
Söz & Müzik: Burak Canözer
6.Yeni Umutlar
Söz & Müzik: Mutlu Arı
7.Düşeceksin
Söz & Müzik: Burak Canözer
8.Sahne
Söz & Müzik: Burak Canözer
9.Naz
Söz & Müzik: Burak Canözer
10.Güz Perisi
Turbobit
http://turbobit.net/59hq2qg3dmu0.html

408
Orhan Ulaş – Dut Ağacı (2013) Full Albüm İndir     

Hemşin Boyları
Söz & Müzik: Efkan Şeşen
Mektup Yazarım Mektup
Söz & Müzik: Erkan Yeşilyurt
Algajiye
Söz: Anonim Müzik: Mikail Aslan
Erzurum Dağları
Söz: Anonim Müzik: Efkan Şeşen
Iğdırın Al Alması
Söz & Müzik: Anonim
Ay Dilbere
Söz: Feqiye Teyran Müzik: Aram Tiğran
Ela Ela Leose
Söz & Müzik: Anonim
Turbobit

409
Metrofonik – Umutsuz Yaşamak İstemiyorum (2013) Full Albüm İndir     

1. Anlatma Anlayamam
2.Umutsuz Yaşamak İstemiyorum
3.Sonsuz Şu An
4.Boşverirsin
5.Kimsin Sen
6.Nasılmış Söyle
7.Ben Katilim

410
Uğur Işılak – Sanat-ı Aşk (2013) Yepyeni Parça
Uğur Işılak – Sanat-ı Aşk     
Uğur Işılak - Sanat-ı Aşk (Video Klip 2013)

411
113.142.30.159:8080
114.80.149.183:80
115.119.181.43:80
115.234.223.88:80
115.47.52.82:80
115.47.52.82:8080
118.145.30.40:80
118.244.179.61:808
119.134.251.187:1098
119.167.231.183:80
119.167.231.184:80
121.37.63.44:80
123.157.221.170:3211
124.205.18.183:80
125.46.83.18:801
14.47.249.201:3128
164.77.196.78:80
173.45.125.150:443
174.44.85.102:8123
176.37.88.107:3128
178.217.154.50:3128
178.219.201.131:3128
178.89.159.206:3128
180.96.71.91:80
180.96.71.92:80
183.171.240.2:8080
183.181.168.90:80
183.92.246.1:8080
184.82.95.37:80
188.168.82.131:3128
189.20.206.84:6588
190.75.114.113:8080
190.9.128.96:80
193.107.225.175:80
193.53.4.252:8080
195.199.215.52:8080
195.221.75.4:80
195.46.126.5:80
196.45.48.16:808
2.135.239.69:8080
200.151.82.100:3128
200.239.66.22:443
200.239.66.22:80
200.254.107.135:8000
202.104.115.189:9980
202.105.139.91:52100
202.108.77.153:80
202.116.160.89:80
202.97.152.12:8900
207.108.136.68:443
209.240.134.74:80
209.97.203.60:8079
210.195.150.43:3128
210.44.4.48:808
211.140.7.214:9990
211.99.28.21:808
212.154.188.26:3128
212.160.138.236:80
212.49.70.48:10001
213.121.62.120:80
213.160.143.150:3128
213.180.22.187:3128
217.113.15.3:8118
218.194.91.238:8080
218.204.131.250:3128
218.249.86.131:553
218.249.86.131:554
218.28.112.114:809
218.56.161.14:8118
218.92.176.222:8888
219.141.225.146:80
219.142.187.1:8080
219.148.47.124:11119
219.223.252.150:56142
220.170.193.153:8090
220.248.4.250:80
220.250.12.67:80
221.11.8.90:8080
221.122.126.88:808
221.176.14.72:80
221.176.65.10:10123
221.212.117.10:808
221.218.152.36:808
221.232.247.27:443
221.3.153.74:80
221.3.153.91:80
221.7.11.163:80
222.174.248.94:1111
222.52.151.2:8080
222.55.8.41:8080
222.57.81.198:8080
222.75.151.240:808
222.85.112.10:801
223.18.166.77:3128
223.4.205.37:808
27.126.153.98:8080
27.54.182.157:80
31.163.204.114:3128
41.130.195.106:3128
41.130.195.107:3128
42.121.19.228:8008
42.121.31.229:3128
42.121.97.218:80
46.146.245.35:3128
5.199.130.252:443
54.234.134.106:80
54.243.224.5:80
58.215.75.170:80
58.215.88.12:80
59.11.237.151:808
59.120.161.5:80
59.37.168.16:8081
60.195.251.213:80
60.214.128.3:80
60.216.99.222:80
60.247.77.199:8089
61.191.41.108:808
61.29.161.110:8699
64.178.172.154:9015
66.39.5.184:80
67.148.11.168:443
67.228.176.65:443
69.243.102.216:8123
77.241.197.145:8080
77.37.192.19:3128
77.47.196.16:808
81.19.49.231:80
81.23.157.46:3128
82.138.8.154:3128
83.221.249.107:80
83.239.214.100:3128
83.242.255.72:3128
85.92.159.84:8080
93.157.103.243:80
93.166.121.107:8118
94.137.160.41:3128
94.137.239.19:81
94.229.66.107:8080
94.242.237.108:3128
94.242.237.122:3128
94.242.237.146:3128
94.242.237.154:3128
94.242.237.157:3128
94.242.237.160:3128
94.242.237.165:3128
94.242.237.168:3128
94.242.237.187:3128
94.242.237.71:3128
94.242.237.83:3128
94.242.237.93:3128
94.247.25.162:80
95.188.106.78:3128
95.31.18.119:3128
 
 
 
 

412
1.85.4.209:8090
101.109.246.9:8080
101.99.3.164:3128
103.247.219.78:8080
103.247.219.99:8080
106.186.21.249:8080
108.60.219.136:3128
108.60.219.136:8080
109.173.47.238:80
109.239.38.168:3128
109.73.174.54:8080
109.86.211.225:54321
109.87.232.243:54321
110.138.211.191:8088
110.138.216.157:3128
111.1.244.162:1337
111.179.140.40:808
112.125.94.54:80
112.175.18.180:80
112.78.44.142:8080
112.90.192.214:30006
113.106.92.189:80
113.106.99.253:9000
113.108.11.28:80
113.142.30.159:8080
113.142.8.205:8080
113.244.175.3:808
113.70.17.174:808
113.98.62.135:8080
114.141.162.53:8080
114.225.190.149:6666
114.35.167.38:8080
114.80.136.112:7780
115.119.181.43:80
115.182.33.11:6801
115.234.223.88:80
115.238.155.242:8080
115.238.228.53:80
115.25.216.6:80
115.47.52.82:80
115.47.52.82:8080
116.228.235.5:80
116.236.216.116:8080
116.50.153.66:3128
116.77.35.118:80
117.21.190.51:8090
117.211.123.59:3128
117.211.123.59:80
117.3.66.115:80
118.123.246.201:8088
118.145.16.146:3129
118.145.30.40:80
118.243.205.100:80
118.244.179.61:808
118.26.231.104:5060
119.134.251.187:1098
119.147.146.14:8080
119.167.231.183:80
119.167.231.184:80
119.254.90.18:8080
119.255.194.38:8099
119.36.87.26:80
119.36.87.26:81
119.36.87.26:82
119.36.87.26:83
119.4.250.105:80
119.73.39.67:8118
119.73.68.154:8118
120.197.232.30:8086
120.203.214.139:80
120.203.214.143:80
120.203.214.152:80
120.203.214.161:80
120.203.214.172:80
120.203.214.180:80
120.203.214.182:80
120.203.214.182:81
120.203.214.182:82
120.203.214.182:83
120.203.214.182:84
120.203.214.182:85
120.203.214.182:86
120.203.214.187:80
120.203.215.12:80
120.203.215.2:80
120.203.215.4:80
120.203.215.5:80
120.203.215.6:80
120.203.215.6:81
120.203.215.6:82
120.203.215.6:83
120.203.215.6:84
120.203.215.6:85
120.203.215.6:86
121.10.109.142:80
121.11.69.16:8090
121.204.0.2:80
121.28.34.57:808
121.37.63.44:80
121.52.71.23:80
121.61.118.160:8090
122.11.48.139:8005
122.160.168.5:80
122.194.10.198:80
122.228.80.126:1280
122.4.78.26:34808
122.72.0.28:80
123.110.26.207:6675
123.129.214.155:80
123.129.57.222:808
123.131.0.33:6668
123.156.123.159:8909
123.183.171.247:80
124.205.18.183:80
124.207.170.230:8080
124.227.191.67:9000
124.240.187.79:80
124.240.187.79:81
124.240.187.79:82
124.240.187.79:83
124.240.187.80:80
124.240.187.80:81
124.240.187.80:82
124.240.187.80:83
124.240.187.81:81
124.240.187.81:82
124.240.187.81:83
124.248.211.117:443
124.81.73.167:80
125.216.144.199:8080
125.39.66.133:3128
125.46.83.18:801
125.88.74.91:8080
129.35.252.120:80
13.7.9.139:80
130.204.124.156:8080
131.247.120.43:8888
134.102.132.57:54321
14.17.29.112:80
14.213.149.199:808
14.47.249.201:3128
141.85.204.49:1920
153.127.240.236:80
159.224.23.30:54321
159.224.41.82:8080
164.77.196.78:80
173.193.200.199:3128
173.193.200.199:8080
173.213.113.111:3128
173.213.113.111:8080
173.213.96.229:3128
173.213.96.229:8080
173.255.142.206:3128
173.255.142.206:8080
174.137.152.60:8080
175.176.163.142:8080
175.181.45.63:8080
176.10.215.6:443
177.70.8.162:80
177.70.9.79:80
177.99.218.99:8080
178.151.133.114:54321
178.165.38.104:54321
178.169.97.35:54321
178.18.17.208:3128
178.18.17.208:8080
178.18.17.250:8080
178.217.154.50:3128
178.254.20.11:80
178.85.135.105:80
180.247.18.250:3128
180.247.196.186:3128
180.247.198.182:8080
180.247.199.245:8080
180.247.220.134:8080
180.252.181.107:80
180.252.181.108:80
180.253.74.107:80
180.253.77.64:80
180.95.129.231:80
180.96.71.91:80
180.96.71.92:80
183.110.231.124:80
183.250.0.199:8088
183.60.80.122:80
183.63.31.25:8080
183.63.31.25:8088
184.171.247.227:3128
184.171.247.227:8080
184.72.228.43:80
186.147.251.15:6588
186.215.214.123:8080
186.4.236.81:80
186.88.109.187:8080
186.88.116.58:8080
186.88.133.122:8080
186.88.145.205:8080
186.88.169.101:8080
186.88.235.242:8080
186.88.52.21:8080
186.88.60.221:8080
186.89.103.232:8080
186.89.159.109:8080
186.89.173.136:8080
186.89.173.154:8080
186.89.185.101:8080
186.89.189.112:8080
186.89.191.131:8080
186.89.193.59:8080
186.89.218.81:8080
186.89.242.145:8080
186.89.243.182:8080
186.89.243.74:8080
186.89.59.143:8080
186.89.7.34:8080
186.90.178.107:8080
186.90.73.163:8080
186.90.82.161:8080
186.91.36.104:8080
186.92.140.146:8080
186.92.163.61:8080
186.92.165.114:8080
186.92.205.50:8080
186.92.219.155:8080
186.92.96.238:8080
186.93.145.26:8080
186.93.177.75:8080
186.93.178.95:8080
186.93.198.105:8080
186.93.209.188:8080
186.93.210.224:8080
186.93.220.225:8080
186.93.9.186:8080
186.94.132.249:8080
186.94.135.193:8080
186.94.220.36:8080
186.94.237.198:8080
186.94.252.216:8080
186.94.35.192:8080
186.94.4.254:8080
186.94.69.181:8080
186.95.14.1:8080
186.95.204.84:8080
186.95.213.89:8080
186.95.218.249:8080
186.95.22.29:8080
186.95.249.164:8080
186.95.251.39:8080
186.95.252.114:8080
186.95.29.219:8080
186.95.29.95:8080
186.95.30.155:8080
186.95.53.97:8080
186.95.61.105:8080
186.95.93.244:8080
187.4.63.146:80
187.5.96.141:8080
187.84.81.70:8080
188.126.79.105:3128
188.127.242.33:80
189.20.206.84:6588
189.51.122.6:8080
189.52.159.229:8080
190.102.17.180:80
190.102.17.240:80
190.102.8.100:80
190.145.55.171:3128
190.149.209.46:80
190.151.20.85:80
190.153.114.34:8080
190.198.10.75:8080
190.198.130.154:8080
190.198.14.35:8080
190.198.154.225:8080
190.198.159.199:8080
190.198.163.41:8080
190.198.165.134:8080
190.198.210.238:8080
190.198.3.111:8080
190.198.66.21:8080
190.198.71.45:8080
190.198.90.127:8080
190.199.139.60:8080
190.199.196.49:8080
190.199.248.60:8080
190.199.251.133:8080
190.199.32.176:8080
190.200.131.42:8080
190.200.161.17:8080
190.200.163.198:8080
190.200.189.2:8080
190.200.215.153:8080
190.200.226.57:8080
190.200.227.61:8080
190.200.250.101:8080
190.200.254.253:8080
190.200.254.33:8080
190.200.94.127:8080
190.201.12.152:8080
190.201.194.17:8080
190.201.231.44:8080
190.202.208.36:8080
190.202.219.217:8080
190.202.220.233:8080
190.202.227.62:8080
190.202.230.99:8080
190.203.91.178:8080
190.204.133.34:8080
190.204.219.103:8080
190.204.236.241:8080
190.204.239.143:8080
190.204.245.84:8080
190.205.105.185:8080
190.205.121.170:8080
190.205.224.26:8080
190.205.225.252:8080
190.205.230.84:8080
190.205.231.237:8080
190.206.1.189:8080
190.206.113.209:8080
190.206.160.185:8080
190.206.235.50:8080
190.206.43.47:8080
190.206.44.34:8080
190.206.47.57:8080
190.206.55.225:8080
190.207.13.204:8080
190.207.156.18:8080
190.207.182.219:8080
190.207.208.74:8080
190.207.21.160:8080
190.207.210.200:8080
190.207.212.206:8080
190.207.217.137:8080
190.207.218.174:8080
190.207.24.26:8080
190.207.253.236:8080
190.207.95.193:8080
190.213.70.67:6515
190.36.1.74:8080
190.36.12.134:8080
190.37.119.184:8080
190.37.154.230:8080
190.37.160.90:8080
190.37.172.15:8080
190.37.89.161:8080
190.38.112.238:8080
190.38.124.160:8080
190.38.17.65:8080
190.38.189.191:8080
190.38.191.22:8080
190.38.36.112:8080
190.38.65.74:8080
190.39.129.250:8080
190.39.140.198:8080
190.39.236.246:8080
190.39.238.101:8080
190.60.49.130:8080
190.60.51.68:8080
190.60.57.22:8080
190.60.61.50:8080
190.72.14.211:8080
190.72.161.7:8080
190.72.216.61:8080
190.72.35.146:8080
190.73.240.102:8080
190.73.241.30:8080
190.73.251.175:8080
190.73.3.22:8080
190.73.53.230:8080
190.74.161.216:8080
190.74.162.148:8080
190.74.162.154:8080
190.74.182.38:8080
190.74.228.131:8080
190.74.74.159:8080
190.74.77.121:8080
190.75.114.113:8080
190.75.196.107:8080
190.75.219.64:8080
190.77.13.2:8080
190.77.133.110:8080
190.77.17.251:8080
190.77.209.74:8080
190.77.25.84:8080
190.78.0.69:8080
190.78.188.117:8080
190.78.248.64:8080
190.78.6.113:8080
190.78.86.117:8080
190.78.91.251:8080
190.79.131.33:8080
190.79.148.99:8080
190.79.151.183:8080
190.79.163.91:8080
190.79.184.60:8080
190.79.192.229:8080
190.79.243.174:8080
190.79.36.134:8080
190.79.42.196:8080
190.79.81.145:8080
190.79.99.54:8080
190.8.166.21:8080
190.8.166.60:8080
190.86.185.1:8080
190.9.128.96:80
190.90.36.8:8000
190.94.195.242:8080
190.94.202.164:8080
190.94.209.4:8080
190.94.217.129:8080
190.94.243.253:8080
190.95.223.146:8080
192.110.160.24:3128
192.110.160.24:8080
192.119.145.17:3128
192.119.145.17:8080
192.136.7.5:80
192.157.49.51:3128
192.157.49.51:8080
192.161.49.25:3128
192.161.49.25:8080
192.210.148.102:3128
192.210.148.102:8080
192.227.137.101:3128
192.227.137.101:8080
192.73.234.102:3128
192.73.234.102:8080
192.95.12.114:3128
192.95.12.114:8080
192.95.14.4:3128
192.95.14.4:8080
192.95.8.156:3128
192.95.8.156:8080
193.107.225.175:80
195.199.215.52:8080
195.221.75.4:80
195.46.126.5:80
195.46.178.230:3128
196.206.253.224:8080
197.148.52.116:80
198.144.186.98:3128
198.144.186.98:8080
198.15.119.111:3128
198.15.119.111:8080
198.154.114.100:3128
198.154.114.100:8080
198.154.114.118:3128
198.154.114.118:8080
198.23.128.126:3128
198.23.128.126:8080
198.23.128.136:3128
198.23.128.136:8080
198.24.131.80:3128
198.24.131.80:8080
198.27.79.149:3128
198.27.79.149:8080
199.101.98.165:3128
199.101.98.165:8080
199.101.98.168:3128
199.101.98.168:8080
199.167.228.36:3128
199.193.114.15:8080
199.91.174.6:3128
199.91.174.6:8080
200.109.189.84:8080
200.111.180.58:80
200.113.174.211:8084
200.169.162.132:80
200.169.162.133:80
200.188.210.54:8080
200.239.66.22:80
200.24.17.46:80
200.28.4.131:80
200.35.220.180:8080
200.35.233.202:8080
200.35.244.171:8080
200.35.248.247:8080
200.6.121.105:80
200.75.51.148:8080
200.75.51.149:8080
200.75.51.150:8080
200.75.51.151:8080
200.8.40.30:8080
200.84.114.109:8080
200.84.131.181:8080
200.84.199.230:8080
200.84.214.159:8080
200.84.232.142:8080
200.84.3.85:8080
200.84.80.58:8080
200.84.85.92:8080
200.84.95.168:8080
200.90.109.184:8080
200.90.80.47:8080
200.93.10.120:8080
200.93.37.135:8080
200.93.41.144:8080
200.93.56.105:8080
200.93.95.94:8080
201.208.121.219:8080
201.208.122.137:8080
201.208.170.164:8080
201.208.246.144:8080
201.209.101.50:8080
201.209.30.67:8080
201.209.59.253:8080
201.209.60.175:8080
201.209.82.107:8080
201.209.83.221:8080
201.209.89.253:8080
201.209.91.174:8080
201.210.141.218:8080
201.210.175.129:8080
201.210.183.152:8080
201.210.212.94:8080
201.210.78.97:8080
201.211.117.133:8080
201.211.221.1:8080
201.211.241.122:8080
201.211.42.23:8080
201.211.99.200:8080
201.242.1.132:8080
201.242.170.98:8080
201.242.181.246:8080
201.242.230.166:8080
201.242.234.45:8080
201.242.243.180:8080
201.242.247.210:8080
201.242.253.98:8080
201.242.3.68:8080
201.242.36.179:8080
201.242.39.239:8080
201.242.84.59:8080
201.243.176.231:8080
201.243.217.154:8080
201.243.68.210:8080
201.248.100.254:8080
201.248.192.216:8080
201.248.192.245:8080
201.248.241.140:8080
201.248.241.72:8080
201.248.248.231:8080
201.249.116.89:8080
201.249.26.123:8080
201.249.7.76:8080
201.47.129.197:8080
201.85.50.249:80
202.104.115.189:9980
202.104.188.53:80
202.105.113.132:8080
202.105.139.91:52100
202.108.77.153:80
202.112.126.88:2345
202.114.205.124:8080
202.116.160.89:80
202.136.60.101:8090
202.29.60.220:8080
202.38.95.66:8080
202.97.152.12:8900
202.98.123.126:8080
203.186.109.21:80
203.81.68.203:80
207.108.136.68:443
207.191.245.62:8080
208.113.101.83:80
208.163.36.221:8080
208.68.37.137:3128
208.68.37.137:8080
208.68.37.80:8888
209.223.35.117:3128
209.223.35.117:8080
209.97.203.60:8079
210.149.191.102:80
210.177.139.89:80
210.177.139.89:8080
210.195.150.43:3128
210.33.40.126:80
210.44.4.48:808
211.100.47.131:8990
211.100.47.138:8990
211.100.47.244:8990
211.140.7.214:9990
211.151.181.41:80
211.167.112.14:80
211.167.112.14:82
211.167.112.15:80
211.167.112.15:82
211.99.28.21:808
212.107.116.224:443
212.107.116.230:443
212.107.116.232:443
212.107.116.246:443
212.154.188.26:3128
212.204.170.242:80
212.49.70.48:10001
212.8.33.154:6588
213.121.62.120:80
213.154.203.148:3128
213.180.22.187:3128
213.180.35.2:80
213.209.107.179:80
213.24.60.52:8080
213.57.161.81:54321
216.182.167.217:80
218.107.132.66:2345
218.108.242.107:3128
218.194.91.238:8080
218.2.29.246:1337
218.2.51.72:8090
218.204.131.250:3128
218.204.254.118:80
218.204.55.51:80
218.207.82.93:3128
218.219.202.76:443
218.24.94.229:8080
218.249.86.131:553
218.249.86.131:554
218.25.249.186:80
218.28.112.114:809
218.31.96.18:8080
218.56.161.14:8118
218.7.204.196:80
218.84.169.82:8080
218.92.176.222:8888
218.92.176.222:9999
218.92.252.21:8080
218.92.252.37:8080
218.94.1.166:82
219.141.225.146:80
219.148.47.124:11119
219.223.252.150:56142
219.233.194.18:8080
219.243.220.100:8080
219.243.221.77:8080
220.128.77.116:8080
220.181.49.159:80
220.250.12.67:80
221.10.40.232:80
221.10.40.232:83
221.11.8.90:8080
221.122.126.88:808
221.123.132.76:8899
221.130.18.188:80
221.130.18.189:80
221.176.14.72:80
221.179.173.170:8080
221.212.117.10:808
221.224.206.86:8080
221.232.247.27:443
221.238.140.166:8080
221.3.153.74:80
221.3.153.91:80
221.5.152.51:1000
221.6.15.156:82
221.7.11.163:80
222.132.80.62:1337
222.172.11.48:9000
222.174.248.94:1111
222.185.143.254:80
222.217.99.147:9000
222.217.99.148:9000
222.217.99.156:9000
222.217.99.157:9000
222.217.99.178:9000
222.217.99.222:9000
222.217.99.226:9000
222.217.99.74:9000
222.217.99.89:9000
222.217.99.91:9000
222.217.99.92:9000
222.222.194.101:8090
222.255.27.140:3128
222.42.1.226:80
222.52.151.2:8080
222.55.8.41:8080
222.57.81.198:8080
222.75.151.240:808
222.85.112.10:801
223.18.166.77:3128
223.25.195.68:8080
223.4.205.37:808
23.29.118.155:3128
23.29.118.155:8080
24.1.255.61:8123
24.155.103.3:8123
24.220.251.194:36081
27.126.153.98:8080
27.34.142.47:9090
27.34.142.48:9090
27.54.182.157:80
27.54.218.248:80
27.54.250.248:80
31.163.204.114:3128
31.170.112.22:8080
31.211.6.83:54321
36.74.178.222:3128
37.142.9.61:54321
37.59.45.211:3128
37.77.51.162:80
41.130.195.106:3128
41.222.209.77:8080
42.121.107.174:80
42.121.130.225:8080
42.121.31.177:8080
42.121.31.229:3128
42.121.85.234:8080
46.117.187.248:54321
46.117.255.145:54321
46.117.66.154:54321
46.117.79.49:54321
46.236.168.153:54321
46.246.120.226:80
46.250.105.42:54321
46.250.108.84:54321
46.48.153.54:3128
46.55.82.202:443
49.212.167.222:80
5.100.108.47:3128
5.135.242.225:3128
5.39.119.105:3128
5.39.119.105:8080
5.9.86.44:8081
58.210.212.107:80
58.211.121.20:80
58.215.75.170:80
58.215.88.12:80
58.218.174.154:1337
58.240.98.181:80
58.246.79.166:8080
58.248.254.38:80
58.30.228.200:10000
58.53.192.218:8123
58.56.33.99:8088
59.11.237.151:808
59.120.161.5:80
59.127.233.132:80
59.148.224.190:80
59.37.168.16:8081
59.44.60.165:8080
59.46.215.67:8080
59.53.88.3:8000
59.57.13.135:808
59.60.7.146:808
59.65.233.132:80
60.18.154.86:8090
60.191.54.174:9000
60.195.251.213:80
60.195.251.213:8888
60.216.7.28:3079
60.216.99.222:80
60.247.77.199:8089
61.129.251.175:9001
61.135.209.203:81
61.135.223.4:7000
61.152.170.148:8080
61.160.253.136:80
61.160.83.235:8080
61.163.231.164:8080
61.166.55.153:11808
61.174.9.250:80
61.177.51.194:808
61.215.166.69:54321
61.219.90.124:8080
61.239.251.8:80
61.29.161.110:8699
61.50.187.83:8082
61.55.141.12:80
62.216.34.26:3128
62.238.63.159:80
62.238.99.125:80
63.141.238.165:3128
63.141.238.165:8080
63.141.249.37:3128
63.141.249.37:8080
64.37.51.112:3128
64.37.51.112:8080
64.78.172.114:81
66.35.68.145:3128
66.35.68.145:8080
66.35.68.146:3128
66.35.68.146:8080
66.39.5.184:80
66.55.153.226:3128
66.55.153.226:8080
66.90.73.18:80
67.148.11.168:443
67.228.176.65:443
69.197.177.25:3128
69.197.177.25:8080
72.232.23.197:81
74.112.203.107:3128
74.112.203.107:8080
74.94.44.210:8080
77.122.113.106:54321
77.232.152.69:3128
77.241.197.145:8080
77.243.10.210:3128
77.252.113.234:8080
77.37.168.32:3128
77.37.192.19:3128
77.87.86.10:3128
77.90.196.198:8081
78.131.55.82:8080
78.187.167.33:8080
78.188.58.196:8086
79.129.107.32:3128
79.170.55.226:80
80.67.6.152:80
81.1.139.43:8080
81.19.49.231:80
81.23.157.46:3128
81.90.224.209:8080
82.137.160.174:3128
82.176.8.76:80
82.80.156.210:54321
83.189.182.188:80
83.239.214.100:3128
83.242.255.72:3128
84.108.169.120:54321
84.111.18.134:54321
84.111.213.134:54321
84.111.99.240:54321
84.26.146.149:80
84.94.168.99:54321
84.94.72.131:54321
85.15.165.68:3128
85.223.156.86:3128
87.106.246.207:8118
87.250.37.50:800
87.69.123.16:54321
87.69.128.150:54321
87.69.89.66:54321
88.204.156.58:3128
89.252.9.243:808
91.103.29.66:3128
91.200.170.16:80
91.228.53.28:8080
91.239.66.108:3128
92.62.82.118:80
93.166.121.107:8118
93.17.234.38:80
93.184.161.85:8080
93.62.135.138:8080
94.137.239.19:81
94.137.247.36:3128
94.180.114.186:3128
94.180.123.34:3128
94.209.217.8:80
94.211.175.209:80
94.211.95.170:80
94.23.0.183:80
94.23.25.144:3128
94.23.55.39:8080
94.242.237.101:3128
94.242.237.110:3128
94.242.237.115:3128
94.242.237.127:3128
94.242.237.136:3128
94.242.237.154:3128
94.242.237.157:3128
94.242.237.162:3128
94.242.237.170:3128
94.242.237.177:3128
94.242.237.184:3128
94.242.237.187:3128
94.242.237.85:3128
94.242.237.92:3128
94.242.237.93:3128
94.242.237.96:3128
94.247.25.162:80
94.247.25.164:80
95.140.196.34:3128


413
101.109.246.9:8080
101.99.3.164:3128
103.11.244.8:80
103.247.219.78:8080
103.247.219.99:8080
103.28.36.35:443
103.5.185.11:6588
106.186.21.249:8080
107.23.190.51:80
108.60.219.136:3128
108.60.219.136:8080
110.138.211.191:8088
110.138.216.157:3128
110.80.37.10:8090
110.80.37.18:8090
111.179.140.40:808
112.125.94.54:80
112.175.18.180:80
112.78.44.142:8080
112.90.192.214:30006
113.106.92.189:80
113.106.99.227:9000
113.106.99.236:9000
113.108.11.28:80
113.142.30.159:8080
113.142.8.205:8080
113.70.17.174:808
114.141.162.53:8080
114.225.190.149:6666
114.251.37.21:808
114.35.167.38:8080
114.80.136.112:7780
114.80.149.183:80
115.113.234.69:8080
115.119.181.43:80
115.234.223.88:80
115.236.73.175:8090
115.236.73.176:8090
115.236.73.180:8090
115.238.100.27:3128
115.238.155.242:8080
115.238.228.53:80
115.238.253.85:8090
115.25.216.6:80
115.47.52.82:80
115.47.52.82:8080
115.87.214.67:8080
116.228.235.5:80
116.236.216.116:8080
116.50.153.66:3128
116.77.35.118:80
117.3.66.115:80
118.123.246.201:8088
118.145.16.146:3129
118.145.30.40:80
118.243.205.100:80
118.244.179.61:808
118.33.166.66:3129
119.134.251.187:1098
119.147.146.14:8080
119.167.231.183:80
119.167.231.184:80
119.254.90.18:8080
119.255.194.38:8099
119.36.87.26:80
119.36.87.26:81
119.36.87.26:82
119.36.87.26:83
119.4.250.105:80
120.197.232.30:8086
120.203.214.139:80
120.203.214.152:80
120.203.214.161:80
120.203.214.172:80
120.203.214.180:80
120.203.214.182:80
120.203.214.182:81
120.203.214.182:82
120.203.214.182:83
120.203.214.182:84
120.203.214.182:85
120.203.214.182:86
120.203.214.187:80
120.203.215.12:80
120.203.215.2:80
120.203.215.4:80
120.203.215.5:80
120.203.215.6:80
120.203.215.6:81
120.203.215.6:82
120.203.215.6:83
120.203.215.6:84
120.203.215.6:85
120.203.215.6:86
121.10.109.142:80
121.11.69.16:8090
121.204.0.2:80
121.24.152.129:808
121.37.63.44:80
121.52.71.23:80
122.11.48.139:8005
122.160.168.5:80
122.194.10.198:80
122.228.218.162:8090
122.228.80.126:1280
122.4.78.26:34808
122.4.79.209:8090
122.72.0.28:80
123.129.214.155:80
123.131.0.33:6668
123.183.171.247:80
124.160.150.28:3128
124.193.202.18:1080
124.207.170.230:8080
124.238.217.5:8000
124.240.187.79:80
124.240.187.79:81
124.240.187.80:80
124.240.187.80:81
124.240.187.80:82
124.240.187.80:83
124.240.187.81:80
124.240.187.81:81
124.240.187.81:82
124.240.187.81:83
124.248.211.117:443
124.81.73.167:80
125.130.249.31:3129
125.216.144.199:8080
125.39.66.133:3128
125.46.83.18:801
125.64.227.158:1337
125.88.74.91:8080
129.35.252.120:80
139.18.144.198:54321
14.17.29.112:80
14.213.149.199:808
14.47.249.201:3128
141.85.204.51:1920
141.85.204.56:1920
149.174.22.69:8080
152.1.150.52:8080
153.127.240.236:80
164.177.155.30:80
173.193.200.199:3128
173.213.113.111:3128
173.213.113.111:8080
173.213.96.229:8080
173.255.142.206:3128
173.255.142.206:8080
175.176.163.142:8080
176.110.169.10:3128
177.155.240.29:8080
177.70.9.79:80
177.8.170.35:8080
178.165.38.104:54321
178.169.97.35:54321
178.18.17.208:3128
178.18.17.211:8080
178.18.17.250:8080
178.217.154.50:3128
180.211.191.250:6588
180.247.199.245:8080
180.252.181.107:80
180.252.181.108:80
180.253.74.107:80
180.95.129.231:80
180.96.71.91:80
180.96.71.92:80
183.110.231.124:80
183.171.240.2:8080
183.181.172.168:80
183.250.0.199:8088
183.60.80.122:80
183.63.31.25:8088
184.164.133.198:3128
184.164.133.198:8080
184.82.95.37:80
186.4.236.81:80
186.47.199.1:80
186.88.105.162:8080
186.88.52.21:8080
186.88.60.221:8080
186.89.102.217:8080
186.89.103.232:8080
186.89.173.136:8080
186.89.185.101:8080
186.89.189.112:8080
186.89.191.131:8080
186.89.193.59:8080
186.89.199.219:8080
186.89.243.182:8080
186.89.243.245:8080
186.89.243.74:8080
186.89.59.143:8080
186.89.96.251:8080
186.90.73.163:8080
186.92.163.61:8080
186.92.205.50:8080
186.92.219.155:8080
186.92.43.254:8080
186.93.144.36:8080
186.93.209.188:8080
186.93.56.53:8080
186.94.132.249:8080
186.94.135.193:8080
186.94.220.36:8080
186.94.225.19:8080
186.94.237.198:8080
186.94.35.192:8080
186.95.204.84:8080
186.95.213.89:8080
186.95.218.249:8080
186.95.22.29:8080
186.95.251.39:8080
186.95.252.114:8080
186.95.29.95:8080
186.95.30.155:8080
186.95.61.105:8080
186.95.90.115:8080
186.95.93.149:8080
186.95.93.244:8080
186.95.95.210:8080
187.4.63.146:80
187.84.81.70:8080
188.127.242.33:80
188.168.82.131:3128
188.175.136.34:54321
189.112.138.129:80
189.51.122.6:8080
190.102.17.180:80
190.102.17.240:80
190.102.8.100:80
190.123.166.161:8080
190.145.55.171:3128
190.151.20.85:80
190.153.114.34:8080
190.198.10.75:8080
190.198.154.225:8080
190.198.2.126:8080
190.198.210.238:8080
190.198.3.111:8080
190.198.66.21:8080
190.198.71.45:8080
190.199.139.17:8080
190.199.139.60:8080
190.199.248.60:8080
190.199.251.133:8080
190.199.255.5:8080
190.199.32.176:8080
190.199.63.12:8080
190.200.131.42:8080
190.200.161.17:8080
190.200.163.198:8080
190.200.189.2:8080
190.200.215.153:8080
190.200.227.61:8080
190.200.248.183:8080
190.200.250.101:8080
190.200.254.253:8080
190.200.254.33:8080
190.200.94.127:8080
190.201.12.152:8080
190.201.194.17:8080
190.201.208.103:8080
190.201.218.26:8080
190.201.231.44:8080
190.201.238.50:8080
190.202.208.36:8080
190.202.213.129:8080
190.202.219.217:8080
190.203.16.202:8080
190.203.178.86:8080
190.203.90.210:8080
190.203.91.178:8080
190.204.192.63:8080
190.204.239.143:8080
190.204.242.60:8080
190.205.1.159:8080
190.205.127.249:8080
190.205.146.10:8080
190.205.201.63:8080
190.205.213.164:8080
190.205.224.26:8080
190.205.230.84:8080
190.205.231.237:8080
190.206.1.189:8080
190.206.113.209:8080
190.206.160.185:8080
190.206.235.50:8080
190.206.44.34:8080
190.206.55.225:8080
190.207.181.154:8080
190.207.21.160:8080
190.207.210.200:8080
190.207.212.206:8080
190.207.217.137:8080
190.207.22.245:8080
190.207.96.162:8080
190.248.80.203:8080
190.36.12.134:8080
190.37.119.184:8080
190.37.148.108:8080
190.37.162.224:8080
190.37.172.15:8080
190.37.202.225:8080
190.37.89.161:8080
190.38.112.238:8080
190.38.115.113:8080
190.38.17.65:8080
190.38.189.191:8080
190.38.191.22:8080
190.38.36.112:8080
190.38.65.74:8080
190.39.129.250:8080
190.60.51.68:8080
190.60.59.137:8080
190.60.61.50:8080
190.72.10.67:8080
190.72.14.211:8080
190.72.161.7:8080
190.72.216.61:8080
190.73.152.238:8080
190.73.241.30:8080
190.73.251.175:8080
190.73.3.22:8080
190.73.53.230:8080
190.74.160.181:8080
190.74.160.207:8080
190.74.161.216:8080
190.74.162.148:8080
190.74.162.154:8080
190.74.163.237:8080
190.74.186.122:8080
190.74.74.159:8080
190.75.114.113:8080
190.75.196.107:8080
190.75.219.64:8080
190.77.123.183:8080
190.77.13.2:8080
190.77.161.122:8080
190.77.17.251:8080
190.77.209.74:8080
190.77.211.59:8080
190.78.0.69:8080
190.78.150.157:8080
190.78.188.117:8080
190.78.243.164:8080
190.78.248.64:8080
190.78.3.172:8080
190.78.6.113:8080
190.78.86.117:8080
190.78.91.251:8080
190.79.131.33:8080
190.79.163.91:8080
190.79.184.60:8080
190.79.235.204:8080
190.79.243.174:8080
190.79.42.196:8080
190.79.81.145:8080
190.9.128.96:80
190.90.36.8:8000
190.94.195.242:8080
190.94.202.164:8080
190.94.209.4:8080
190.94.210.103:8080
190.94.217.129:8080
190.94.243.253:8080
190.95.223.50:8080
192.110.160.24:3128
192.110.160.24:8080
192.119.145.17:3128
192.119.145.17:8080
192.136.7.5:80
192.157.49.51:3128
192.157.49.51:8080
192.161.49.25:3128
192.161.49.25:8080
192.210.148.102:3128
192.210.148.102:8080
192.227.137.101:3128
192.227.137.101:8080
192.34.60.221:80
192.73.234.102:3128
192.73.234.102:8080
192.95.12.114:3128
192.95.12.114:8080
192.95.14.4:3128
192.95.14.4:8080
192.95.8.156:3128
192.95.8.156:8080
195.46.126.5:80
195.46.178.230:3128
195.80.98.50:3128
196.206.253.224:8080
197.148.52.116:80
198.144.186.98:3128
198.144.186.98:8080
198.15.119.111:3128
198.15.119.111:8080
198.154.114.100:3128
198.154.114.100:8080
198.154.114.118:3128
198.154.114.118:8080
198.23.128.126:3128
198.23.128.126:8080
198.23.128.136:3128
198.23.128.136:8080
198.24.131.80:3128
198.24.131.80:8080
198.27.79.149:3128
198.27.79.149:8080
199.101.98.165:3128
199.101.98.165:8080
199.101.98.168:3128
199.101.98.168:8080
199.91.174.6:3128
199.91.174.6:8080
200.109.189.84:8080
200.109.190.219:8080
200.111.180.58:80
200.113.174.211:8084
200.141.134.243:8080
200.169.162.132:80
200.169.162.133:80
200.169.71.181:8080
200.188.210.54:8080
200.239.66.22:443
200.239.66.22:80
200.24.17.46:80
200.28.4.131:80
200.31.24.20:8080
200.35.220.180:8080
200.35.248.247:8080
200.40.204.68:80
200.8.40.30:8080
200.84.114.109:8080
200.84.131.181:8080
200.84.138.39:8080
200.84.141.132:8080
200.84.143.26:8080
200.84.214.159:8080
200.84.3.85:8080
200.84.80.58:8080
200.84.85.92:8080
200.90.109.184:8080
200.90.84.106:8080
200.93.56.105:8080
200.93.95.94:8080
201.208.121.219:8080
201.208.122.137:8080
201.208.246.144:8080
201.209.100.248:8080
201.209.101.50:8080
201.209.126.204:8080
201.209.195.30:8080
201.209.30.67:8080
201.209.59.122:8080
201.209.73.96:8080
201.209.82.107:8080
201.209.83.221:8080
201.209.90.205:8080
201.210.14.96:8080
201.210.141.218:8080
201.210.175.129:8080
201.210.183.152:8080
201.210.78.97:8080
201.211.117.133:8080
201.211.20.36:8080
201.211.221.1:8080
201.211.241.122:8080
201.211.42.23:8080
201.211.57.5:8080
201.211.58.18:8080
201.211.82.119:8080
201.211.99.200:8080
201.219.33.7:80
201.242.128.240:8080
201.242.170.98:8080
201.242.181.90:8080
201.242.243.180:8080
201.242.36.179:8080
201.242.39.239:8080
201.242.84.59:8080
201.243.176.231:8080
201.243.217.154:8080
201.243.78.24:8080
201.248.100.254:8080
201.248.151.48:8080
201.248.192.216:8080
201.248.248.231:8080
201.248.35.185:8080
201.249.116.89:8080
201.249.26.123:8080
201.249.7.76:8080
201.47.129.197:8080
201.62.65.18:8080
201.76.185.214:80
201.85.50.249:80
201.90.105.84:8080
202.104.188.53:80
202.105.113.132:8080
202.105.139.91:52100
202.108.77.153:80
202.112.126.88:2345
202.116.160.89:80
202.29.60.220:8080
202.38.95.66:8080
202.6.100.10:443
202.69.107.114:3128
202.96.87.28:9088
202.97.152.12:8900
202.98.123.126:8080
202.99.21.162:8081
203.81.68.203:80
203.88.213.148:80
204.51.192.34:80
207.108.136.68:443
207.191.245.62:8080
208.117.16.128:3434
208.163.36.221:8080
208.68.37.137:3128
208.68.37.137:8080
208.68.37.80:8888
209.223.35.117:3128
209.223.35.117:8080
210.177.139.89:80
210.177.139.89:8080
210.212.152.5:80
210.33.40.126:80
210.44.4.48:808
211.100.47.131:8990
211.100.47.138:8990
211.100.47.244:8990
211.140.7.214:9990
211.151.181.41:80
211.167.112.14:80
211.167.112.14:82
211.167.112.17:80
211.167.112.17:82
211.99.28.21:808
212.107.116.224:443
212.107.116.230:443
212.107.116.232:443
212.107.116.246:443
212.154.188.26:3128
212.154.211.22:1111
212.160.138.236:80
212.179.226.171:8080
212.72.150.222:3128
213.121.62.120:80
213.154.203.148:3128
213.180.22.187:3128
213.180.35.2:80
213.211.132.82:3128
213.24.60.52:8080
213.57.161.81:54321
216.182.167.217:80
216.182.167.8:80
216.83.39.8:80
217.113.15.3:8118
217.121.81.183:80
217.198.151.246:80
218.107.132.66:2345
218.108.242.107:3128
218.194.91.238:8080
218.2.51.72:8090
218.204.131.250:3128
218.204.254.118:80
218.204.55.51:80
218.207.82.93:3128
218.219.202.76:443
218.24.94.229:8080
218.25.249.186:80
218.28.112.114:809
218.56.161.14:8118
218.7.204.196:80
218.84.169.82:8080
218.92.176.222:8888
218.92.176.222:9999
218.92.252.23:8080
219.133.94.180:8080
219.141.225.146:80
219.142.187.1:8080
219.148.47.124:11119
219.153.70.171:8090
219.153.70.174:8090
219.223.252.150:56142
219.233.194.18:8080
219.243.220.100:8080
219.243.221.77:8080
219.245.113.94:8087
220.181.49.159:80
220.248.4.250:80
220.250.12.67:80
221.10.40.232:80
221.10.40.232:83
221.11.8.90:8080
221.122.126.88:808
221.123.132.76:8899
221.130.18.189:80
221.176.14.72:80
221.176.65.10:10123
221.179.173.170:8080
221.212.117.10:808
221.218.152.36:808
221.224.206.86:8080
221.232.247.27:443
221.235.205.66:8090
221.238.140.166:8080
221.3.153.74:80
221.3.153.91:80
221.5.152.51:1000
221.6.15.156:82
221.7.11.163:80
222.172.11.48:9000
222.174.248.94:1111
222.178.37.42:1337
222.185.143.254:80
222.217.99.147:9000
222.217.99.150:9000
222.217.99.151:9000
222.217.99.153:9000
222.217.99.155:9000
222.217.99.222:9000
222.217.99.226:9000
222.217.99.227:9000
222.217.99.74:9000
222.217.99.89:9000
222.217.99.92:9000
222.217.99.93:9000
222.222.194.100:8090
222.222.194.98:8090
222.255.27.140:3128
222.42.1.226:80
222.52.151.2:8080
222.55.8.41:8080
222.57.81.198:8080
222.75.151.240:808
222.85.112.10:801
223.25.195.68:8080
223.4.205.37:808
23.29.118.155:3128
23.29.118.155:8080
24.155.103.3:8123
27.126.153.98:8080
27.34.142.47:9090
27.34.142.48:9090
27.54.182.157:80
27.54.218.248:80
31.151.197.97:80
37.142.34.244:54321
37.77.51.162:80
41.222.209.77:8080
42.121.107.174:80
42.121.130.225:8080
42.121.31.177:8080
42.121.31.229:3128
42.121.85.234:8080
42.121.97.218:80
46.117.210.103:54321
46.146.245.35:3128
46.232.207.230:8080
46.246.120.226:80
49.212.167.222:80
5.100.108.47:3128
5.102.152.25:8888
5.135.242.225:3128
5.178.64.60:3128
5.39.119.105:3128
5.39.119.105:8080
5.9.104.170:3128
5.9.106.117:80
5.9.86.44:8081
50.19.154.152:80
54.243.224.5:80
58.210.212.107:80
58.211.121.20:80
58.215.75.170:80
58.215.88.12:80
58.240.98.181:80
58.241.12.210:8090
58.246.79.166:8080
58.248.254.38:80
58.30.228.200:10000
58.53.192.218:8123
59.120.161.5:80
59.127.233.132:80
59.148.224.190:80
59.37.168.16:8081
59.44.60.165:8080
59.53.88.3:8000
59.60.7.146:808
59.65.233.132:80
60.10.58.38:8090
60.190.61.82:80
60.195.251.213:80
60.195.251.213:8888
60.216.99.222:80
60.247.92.242:6039
61.129.251.175:9001
61.135.209.203:81
61.135.223.4:7000
61.152.170.148:8080
61.160.253.136:80
61.160.83.235:8080
61.166.55.153:11808
61.166.63.155:8090
61.166.63.156:8090
61.166.63.158:8090
61.174.9.250:80
61.177.51.194:808
61.218.134.102:8080
61.219.90.124:8080
61.28.43.205:8090
61.50.187.83:8082
61.55.141.12:80
62.117.59.91:6588
62.163.195.138:80
63.141.238.165:3128
63.141.238.165:8080
63.141.249.37:3128
63.141.249.37:8080
64.37.51.112:3128
64.37.51.112:8080
64.78.172.114:81
66.161.136.19:80
66.35.68.145:3128
66.35.68.145:8080
66.35.68.146:3128
66.35.68.146:8080
66.39.5.184:80
66.55.153.226:3128
66.55.153.226:8080
66.90.73.18:80
67.148.11.168:443
67.228.176.65:443
69.197.177.25:3128
69.197.177.25:8080
74.112.203.107:3128
74.112.203.107:8080
74.72.52.24:8123
74.94.44.210:8080
77.122.113.106:54321
77.21.165.68:80
77.232.152.69:3128
77.241.197.145:8080
77.252.113.234:8080
77.37.168.32:3128
77.37.192.19:3128
77.74.199.136:8080
77.87.86.10:3128
78.108.185.111:8080
78.131.55.82:8080
78.187.167.33:8080
79.129.107.32:3128
80.112.143.48:80
80.63.56.146:8118
81.1.139.43:8080
81.19.49.231:80
81.56.115.93:3128
81.90.224.209:8080
82.137.160.174:3128
82.176.8.76:80
83.177.163.247:80
83.239.214.100:3128
83.82.225.214:80
83.85.60.135:80
84.111.215.226:54321
84.31.141.154:80
84.94.92.99:54321
85.223.156.86:3128
87.103.197.93:3128
87.250.37.50:800
87.69.40.142:54321
88.191.63.14:80
88.204.108.193:8080
88.204.156.58:3128
89.148.247.171:8118
89.248.165.133:3128
89.248.168.139:8080
89.252.9.243:808
91.103.29.66:3128
91.121.100.200:8118
91.228.53.28:3128
91.228.53.28:8080
91.239.66.108:3128
92.126.217.47:80
93.166.121.107:8118
93.17.234.38:80
93.184.161.85:8080
93.62.135.138:8080
93.78.33.56:8000
93.78.47.20:3128
93.79.194.182:54321
94.137.247.36:3128
94.180.114.186:3128
94.210.186.96:80
94.229.66.107:8080
94.23.55.39:8080
94.23.56.105:80
94.242.237.108:3128
94.242.237.119:3128
94.242.237.127:3128
94.242.237.128:3128
94.242.237.136:3128
94.242.237.142:3128
94.242.237.162:3128
94.242.237.170:3128
94.242.237.177:3128
94.242.237.182:3128
94.242.237.186:3128
94.242.237.187:3128
94.242.237.62:3128
94.242.237.68:3128
94.242.237.71:3128
94.242.237.83:3128
94.242.237.92:3128
94.242.237.96:3128
94.247.25.162:80
95.181.33.22:8080
95.188.106.78:3128
95.31.18.119:3128


414
109.87.146.108:12391
110.139.148.115:1080
110.189.168.171:1080
111.92.178.246:1080
112.78.139.130:1080
116.255.176.126:1080
116.28.64.142:23456
117.102.116.252:1080
117.102.116.254:1080
118.244.179.61:1080
119.134.251.187:1097
119.161.161.188:1080
121.14.36.182:1080
121.8.152.245:1080
121.8.152.246:1080
123.232.37.98:1080
124.124.59.93:1080
124.165.228.18:1080
124.208.83.6:51448
124.42.16.25:1080
125.69.132.100:1080
125.75.235.127:1080
125.88.125.219:1080
130.193.121.162:1080
142.0.79.218:1080
146.115.61.107:21826
149.255.34.78:443
173.164.192.9:17213
173.197.76.201:40297
173.208.176.117:1080
173.45.108.252:443
173.45.114.246:443
173.61.11.10:10781
173.68.105.87:30547
174.54.174.99:51899
174.60.196.230:3794
176.36.226.129:1080
176.36.61.106:1080
176.8.242.91:1080
178.157.41.10:1080
178.168.43.130:1080
178.169.97.35:13579
178.89.159.206:1080
180.211.181.2:1080
182.71.7.242:1080
182.72.170.34:1080
183.63.213.106:1080
184.154.76.163:443
184.154.76.173:443
184.98.149.148:28175
187.111.223.10:1080
188.128.99.94:1
189.125.44.25:1080
189.75.63.114:1080
190.107.140.76:1080
190.147.37.210:1080
190.19.74.223:26583
190.27.81.57:7011
190.37.133.102:1080
190.81.197.22:1080
198.143.188.43:1080
198.23.143.23:1080
198.23.143.59:1080
198.23.143.7:1080
198.71.105.76:22743
199.201.121.107:443
199.201.122.39:1080
199.201.123.12:443
199.201.123.14:443
199.201.123.158:443
199.201.125.20:443
199.231.187.60:1080
199.241.145.71:1080
199.241.145.76:443
200.195.132.210:1080
200.215.14.60:1080
202.101.209.219:555
202.104.22.42:1080
202.113.65.229:443
202.114.205.124:1080
202.80.130.186:1080
203.161.24.12:1080
205.178.49.3:5619
206.72.194.34:2500
206.72.198.104:1080
206.72.204.154:1080
207.194.87.105:1080
209.249.180.217:18959
210.13.210.90:1080
210.59.248.194:1080
211.156.184.11:7071
212.49.70.48:10000
213.147.141.46:1080
213.21.31.194:1080
213.231.147.240:17403
216.83.60.75:7180
216.83.60.78:7180
218.108.115.74:1080
218.56.37.250:1080
218.75.249.175:1080
218.77.75.169:1080
218.93.193.27:1080
219.110.152.110:40520
219.243.221.77:1080
221.2.144.135:1080
221.214.208.226:1080
222.174.255.238:1080
222.75.151.240:1080
222.92.112.66:1080
24.188.100.92:27381
24.20.148.73:24299
24.228.114.43:21163
24.3.51.27:1089
24.30.30.135:1825
24.4.163.155:36379
24.91.214.254:3053
31.132.138.6:1080
31.210.46.141:9999
37.72.169.56:443
46.250.108.84:13579
46.4.214.126:9050
46.55.102.9:1080
58.20.0.240:1080
58.20.0.247:1080
58.213.157.68:1080
59.60.7.146:1080
59.90.11.34:1080
59.99.251.245:1080
60.13.167.30:1080
60.190.25.42:1080
60.253.120.34:1080
61.141.21.34:1080
61.163.37.76:1080
62.243.224.180:1080
64.121.146.209:1592
64.121.49.194:1394
65.34.191.123:1046
66.168.170.55:14853
66.189.22.158:40784
66.214.1.79:22318
66.229.230.174:37597
66.23.230.236:1080
66.30.120.241:43873
66.45.241.130:1080
67.160.55.1:51302
67.167.250.98:14037
67.173.186.232:1623
67.173.186.232:5569
67.177.246.69:44137
67.188.179.74:23600
67.207.148.45:8889
67.250.117.108:7063
68.119.12.64:12849
68.175.63.21:50711
68.199.69.30:1168
68.42.158.230:1493
68.45.46.32:21601
68.46.187.13:57189
68.62.60.57:5457
68.62.73.62:50885
68.63.1.253:21133
68.63.116.192:1667
68.83.181.56:1469
68.83.181.56:51201
68.83.9.51:62431
69.108.145.241:25044
69.122.66.5:7241
69.125.101.138:4453
69.139.1.245:4037
69.139.107.247:4011
69.144.66.108:7831
69.162.71.150:443
69.162.71.153:443
69.204.206.92:39729
69.243.105.3:1522
69.243.105.3:37077
69.85.89.221:1081
71.184.245.5:1614
71.184.245.5:44374
71.199.100.253:1690
71.199.101.70:1283
71.224.246.178:16229
71.239.103.253:1174
71.239.202.151:1768
71.61.105.189:9043
72.51.160.30:1768
74.117.56.229:1080
74.117.56.230:1080
74.53.66.194:16297
74.53.66.194:35516
74.53.66.194:42068
74.65.35.100:40520
74.95.18.165:1080
75.73.56.250:37153
75.76.187.155:2674
76.111.202.148:16729
76.111.202.148:37011
76.114.173.52:2017
76.120.40.7:32625
76.188.52.97:7345
76.97.214.250:20622
77.121.163.140:1080
77.41.1.12:1080
78.139.118.171:10982
79.143.176.97:443
79.143.86.71:443
80.167.238.77:1080
82.47.173.168:8239
82.99.246.10:1080
83.241.47.90:1080
86.100.143.179:5260
86.28.249.161:31915
87.236.211.119:1080
87.236.211.70:443
87.236.211.86:1080
88.169.124.44:7231
88.198.96.248:1080
89.203.137.93:1080
89.229.201.192:12874
89.233.212.227:7287
89.233.212.227:8287
92.239.178.153:44273
92.243.177.52:8470
93.115.204.208:6512
93.174.88.44:1005
93.184.71.66:1080
93.31.71.187:30156
93.66.67.160:39273
93.95.184.236:1080
93.99.101.35:5752
93.99.148.0:1080
95.182.119.87:1080
96.229.105.81:52325
96.232.133.7:46741
96.249.254.59:37459
96.32.107.166:1080
96.32.6.143:2035
97.106.162.120:1309
97.85.171.3:10249
98.200.244.40:1537
98.226.169.93:6827
98.235.107.41:27209
98.238.92.122:59755
98.242.146.151:1252
98.246.113.35:23517
98.253.254.166:6681

   
 

415
107.4.185.164:1739
108.12.19.125:35516
109.133.63.163:6289
109.200.4.115:443
109.224.20.138:1080
110.139.148.115:1080
110.189.168.171:1080
111.92.178.246:1080
112.78.139.130:1080
114.130.28.194:1080
114.216.242.163:1080
115.249.56.114:1080
118.244.179.61:1080
119.134.251.187:1097
121.14.36.182:1080
121.22.127.17:1080
121.52.45.62:1080
121.8.152.242:1080
121.8.152.244:1080
121.8.152.245:1080
123.232.37.98:1080
123.30.188.46:2214
124.124.59.93:1080
124.165.228.18:1080
124.208.83.6:22745
125.69.132.100:1080
125.75.235.127:1080
146.115.61.107:21826
149.3.142.120:443
151.132.106.65:23541
159.224.23.30:13579
173.164.192.9:17213
173.164.192.9:22723
173.208.176.117:1080
173.45.105.244:443
173.45.108.252:443
173.45.114.246:443
173.45.82.148:443
173.45.83.235:443
174.34.168.242:1080
174.34.168.242:49491
174.59.70.144:6123
174.60.56.128:5127
176.8.242.91:1080
178.150.139.204:13579
178.151.86.1:1080
178.157.41.10:1080
178.162.44.116:1080
178.165.38.104:13579
178.169.97.35:13579
178.89.159.206:1080
180.211.181.2:1080
180.254.106.178:1080
183.63.213.106:1080
184.154.76.163:443
184.154.76.173:443
187.111.223.10:1080
187.92.101.59:1080
188.127.225.44:1080
188.128.99.94:1
188.230.47.71:1080
189.75.63.114:1080
190.109.164.81:1080
190.19.74.223:26583
190.27.81.57:7011
194.12.73.63:1080
195.117.61.211:1080
198.143.188.43:1080
198.23.143.23:1080
198.23.143.59:1080
198.71.105.76:22743
199.201.121.107:443
199.201.122.39:1080
199.201.123.12:443
199.201.123.124:1080
199.201.123.158:443
199.201.123.20:443
199.201.126.123:443
199.201.127.130:1080
199.231.187.51:1080
199.241.145.76:443
200.195.132.210:1080
202.101.209.219:555
202.103.241.169:1080
202.104.22.42:1080
202.109.133.181:1080
202.113.65.229:443
202.114.205.124:1080
202.38.95.66:1080
203.161.24.12:1080
205.178.49.3:7459
206.72.194.27:1080
206.72.194.34:2500
206.72.194.40:1080
206.72.194.46:1080
206.72.204.167:1080
209.249.180.233:10791
209.249.180.244:6935
210.59.248.194:1080
211.156.184.11:7070
211.156.184.11:7071
212.14.232.90:1080
212.49.70.48:10000
213.147.141.46:1080
213.192.3.66:1080
213.231.147.240:17403
216.83.60.74:7180
216.83.60.75:7180
216.83.60.78:7180
218.241.238.141:1080
218.56.37.250:1080
218.77.75.169:1080
219.147.172.2:12345
219.243.220.100:1080
219.243.221.77:1080
221.214.208.226:1080
221.214.214.187:11180
221.234.24.46:1080
222.174.255.238:1080
222.188.10.1:1080
222.75.151.240:1080
222.90.206.134:1080
24.0.179.134:4023
24.182.136.146:1080
24.183.138.231:46135
24.30.30.135:1825
24.4.163.155:36379
24.98.83.160:1499
31.132.138.6:1080
31.148.62.145:1080
31.210.46.141:9999
31.211.6.83:13579
31.3.249.127:443
41.211.125.123:1080
46.118.187.30:1080
46.229.192.208:1080
46.249.110.18:1080
46.250.108.84:13579
46.4.214.126:9050
46.55.102.9:1080
46.8.148.20:1080
58.20.0.240:1080
58.20.0.247:1080
58.213.157.68:1080
59.60.7.146:1080
60.190.25.42:1080
60.253.120.34:1080
61.131.79.59:1080
61.141.21.34:1080
61.153.30.154:1080
61.163.37.76:1080
61.177.248.202:1080
65.34.191.123:1046
66.14.50.232:8578
66.168.170.55:14853
66.189.22.158:40784
66.229.230.174:37597
66.30.120.241:43873
66.45.241.130:1080
67.164.177.240:34439
67.177.246.69:37361
67.188.179.74:23600
68.119.12.64:12849
68.36.33.220:7575
68.37.60.250:49906
68.37.60.250:9093
68.46.187.13:1432
68.58.175.87:1209
68.62.60.57:5457
68.62.73.62:50885
68.63.116.192:1667
68.83.181.56:1469
68.83.9.51:62431
69.122.66.5:7241
69.139.1.245:4037
69.144.66.108:7831
69.162.71.150:443
69.162.71.152:443
69.242.38.3:1704
69.255.193.35:1973
70.119.47.206:11495
71.171.120.148:4927
71.175.26.22:38975
71.199.100.253:1690
71.199.101.70:1283
71.199.101.70:16011
71.226.153.164:1632
71.237.47.207:5665
71.246.2.170:1043
72.15.112.228:1629
74.101.29.237:48833
74.117.56.229:1080
74.141.154.60:21053
74.53.66.194:16297
74.53.66.194:42068
74.88.212.64:16963
74.95.18.165:1080
75.76.187.155:2674
76.111.202.148:16729
76.183.83.188:23887
76.27.224.153:1983
77.252.232.91:1080
78.159.39.214:1080
78.159.60.215:1080
79.121.49.214:1080
79.141.222.62:1080
79.143.176.97:443
79.143.86.27:1080
79.143.86.71:443
80.167.238.77:1080
80.82.64.119:1080
81.181.24.131:1456
81.181.24.131:1459
81.181.24.131:1463
81.19.35.170:1080
83.241.47.90:1080
86.127.123.141:54851
87.236.211.81:1080
87.236.211.86:1080
87.236.211.87:1080
88.169.124.44:7231
88.198.96.248:1080
89.203.137.145:1080
89.203.137.193:1080
89.203.137.201:1080
89.203.137.242:1080
89.203.137.93:1080
91.236.74.103:35516
91.98.60.197:1080
93.184.71.66:1080
93.31.71.187:30156
93.78.33.218:1080
93.95.184.236:1080
93.99.147.1:1080
93.99.148.0:1080
94.112.3.71:1080
94.199.76.217:2214
96.229.105.81:52325
96.244.229.173:1520
96.32.107.166:1080
97.106.162.120:1309
98.113.87.125:1508
98.113.87.125:51732
98.140.85.188:1604
98.200.244.40:1537
98.226.169.93:6827
98.235.107.41:27209
98.242.146.151:33517
98.243.232.39:3615
98.246.113.35:23517
98.30.13.112:1162

   
 

416
Burçlar / 6 mart 2013 çarşamba günlük burç yorumları
« : 06 Mart 2013, 01:55:11 »
6 mart 2013 çarşamba günlük burç yorumları6 Mart 2013 Koç Burcu Yorumu
Bugün çevrenizdeki insanlara karşı kavgacı bir yapıya bürünebilir ya da kendi fikirlerinizi doğru ya da yanlış olsalar da iddiacı bir şekilde savunabilirsiniz. Ancak bu davranış biçiminiz, başkalarıyla olan ilişkilerinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Mantıklı olmalısınız. Eğer böyle giderse asılsız iddialarınızla sadece kendinizi kandırmış olursunuz. Ve tabii ki, sonuçta zarar gören de siz olacaksınız. Aşk hayatınızsa gerginliklere açıktır. Belki de işlerinizin verdiği sıkıntı ya da yoğunluk buna sebep olacak. Biraz daha gayretle sevdiğiniz kimseye karşı beslediğiniz duyguları ortaya çıkartın. Bütün bunlara rağmen, karşılaşabileceğiniz her türlü sıkıntınızda en büyük yardımı ondan göreceksiniz. Sizin için risk içeren işlere girmeye bile hazır. Fakat siz ona böyle bir teklifte bulunmayın.6 Mart 2013 Boğa Burcu Yorumu
Bugün elinizde alışılmıştan fazla miktarda para bulunabilir. Bu durumdan dolayı lükse ve eğlenceye eğilimli bir yapı içine girmemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca ilerisi için kendinize yeni iş imkanları açma olasılığını da yavaş yavaş kaybedersiniz. İşlerinizdeki planı ve düzeni eğlence hayatınızda da yaratmalısınız. Sağlığınızla ilgili olarak da fazla düşünceler ve koşuşturmaktan dolayı başağrıları çekebilirsiniz. Kardeşleriniz, komşular ya da akrabalarınızla uyumlu beraberlikler içinde olmanız, onlarla birlikte yapacağınız çalışmalarda sonuca erken ve olumlu bir şekilde gitmenize yardımcı olacaktır. Yakın çevrenizle böyle bir ilişki içinde olmanız, beraberliğin ne derece önemli bir şey olduğunu bir kez daha size hatırlatacaktır.

.
6 Mart 2013 İkizler Burcu Yorumu
Karşı cins ilişkileriniz başta olmak üzere birçok konuda inanılmaz derecede şanslı olabilirsiniz. Çevrenizdeki kimselere, cinsiyetiniz ve yaşınıza göre her zamankinden çok daha güzel, yakışıklı ya da sevimli görüneceksiniz. Maddi durumunuz güçlüdür. Buna karşılık yıldızların konumu, üzerinize bazı önemli düşmanlıkları ve kıskançlıkları da çekebilir. Fiziksel açıdan biraz güçsüz ve çabuk yorulur durumda olacaksınız. İçinizde oldukça güçlü bir konuşma ve açılma dürtüsü bulunabilir. Eğer dertleştiğiniz samimi bir dostunuz yoksa, olur olmaz kimselere elinizde olmadan bazı sırlarınızı açmaya eğilimlisiniz. Eğer gereğinden fazla konuşursanız, bunun ilerde başınıza iş açacağından şüpheniz olmasın.
.

.


6 Mart 2013 Yengeç Burcu Yorumu
Evinizle ilgileniyor, hatta evinizi dışarıdan kimselere bir sanat gösterisi gibi sunmak istiyorsunuz. Bunları yapmanız içinse, doğal olarak yaşadığınız çevrenin ve maddi varlığınızın iyi olması gerekli. Hatta öyle bir şey ki, yapacağınız her çalışmanın evde geçmesini istiyorsunuz ve bu konuda da diretiyorsunuz. Aslında biraz da kendinize güven eksikliğiniz var. Çünkü ev ortamı, adeta olumlu bir fanus gibi sizi çevreliyor. Fakat evinizde yapmanız gereken çalışmalarla, dışanda yapmanız gereken çalışmalar çok farklı şeyler. Biraz mantıklı düşünün ve olacak şeyleri isteyin.


.6 Mart 2013 Aslan Burcu Yorumu
Elinizi atacağınız her işte doğru zamanlama yapmalı ve doğru kişilerle çalışmalısınız. Aksi takdirde sizden yararlanmak isteyen insanları farketmekte zorlanabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kimseden, yapabileceğinden fazla şeyler istemeniz ya da her zaman özverili olmasını beklemeniz hata olur. Onun da sabrının bir sınırı var ve o da insanlara karşı öfke besleyebilir. Dikkatli olmalı, hatta onun isteklerine siz boyun eğmelisiniz. Göreceksiniz, ilişkiniz yeni boyutlar kazanacak. Bıgün sağlığınız pek de iyi sayılmaz. Eğer gerek görüyorsanız, tereddütü bir yana bırakarak bir hekime başvurmalısınız. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

.
.6 Mart 2013 Başak Burcu Yorumu
Gözünüzü dört açmalı ve birlikte çalıştığınız insanları iyi seçmelisiniz. Objektif olun. Tedirgin ve sinirli yapınız, her zaman içinde olduğunuz işlerde bocalamanıza neden olacaktır. Yaratıcı bir kişiliğe bürüneceksiniz. Yaşamı seviyor ve herzaman için çevrenizden saygı bekliyorsunuz. Saygınlık ve mevki gerektiren işler, bugün atılım gerçekleştireceğiniz konular olacaktır. Çocuklar ve onların eğitimi ile ilgilenmek size ayrı bir uğraş olacaktır. Yaratıcısınız ve rol yapma yeteneğiniz gün içinde kendini bariz bir şekilde gösterecektir. Bu sayede birçok işi ele geçirecek, hatta hemen üzerlerinde çalışmalara bile başlayacaksınız.


.
.6 Mart 2013 Terazi Burcu Yorumu
Pratik, uygulanabilir düşünceler üreteceksiniz. Sabırlı, yapıcı ve olumlu gözlemleriniz sayesinde konulara kolay adapte olabiliyor, kısa zamanda sonuca gidebiliyorsunuz. Üstelik çalışmalarınızda eskiden kanıtlanmış düşünceleri ele almanız ve ilerisi için söylediklerinizin doğru çıkması, sizi diğer insanlara karşı güvenilir bir havaya sokacaktır. Araştırıyor, görüyor ve sağlam delillerle insanların karşısına çıkıyorsunuz. Yalnız kendi düşüncelerinize büyük bir dirençle bağlısınız. Karar almakta zorlanıyor, fakat aldığınız kararlardan da geri dönmüyorsunuz. Herhangi bir işi üstlenirken bu özelliğinizi kullanıyor, ayrıntılara son derece önem veriyorsunuz. Yalnız bazı işler var ki, hemen karar vermeniz gereklidir.
.
.


6 Mart 2013 Akrep Burcu Yorumu
Kendinize zaman ayıramamanız nedeniyle ilişkileriniz biraz kopuk gibi. Fakat onlar, sizi bu durumdan dolayı suçlamıyorlar ve anlayış gösteriyorlar. Siz de onlara gerekli zamanı ayırmaya çalışın. Bunu, davranışları yüzünden fazlasıyla hak ediyorlar zaten. Dikkatli olmanız gereken bir diğer konuysa aşk hayatınız olacaktır. Yıldızların olumsuz konumu yüzünden, en ufak bir terslikte dahi tartışmaya girecek, olumlu giden olayları da tersine çevireceksiniz. Bu konuda eşiniz de kötü etkiler altında. İkinizin de zamana ihtiyacı var. Zaman her şeyin ilacıdır. Sözünü aklınızdan çıkarmayın. Sağlık konusunda ise, ruhsal hayatınızdaki ani iniş çıkışlar yüzünden yorgunluk hissedebilirsiniz.

.


6 Mart 2013 Yay Burcu Yorumu

Bugün size yeni başlangıçlar ve güzel bir düşünce sistemi getirecektir. Sizin yapmanız gereken ise, bu özelliklerinizi doğru ve yararlı bir şekilde kullanmak olacaktır. Yapacağınız işlerde kendinizi yeterli bulamayabilirsiniz. Size sanki bilgileriniz eksikmiş gibi gelebilir. Bu doğru da olabilir. Yalnız yöntemli olursanız, işlerin ayrıntılarını özenle inceler ve bunlarla ilgili olarak, en son teknikleri elde etmeye çalışırsanız, kendinizi yeterli hissedebilirsiniz. Oldukça etkili ve entellektüel bir yapınız var. Aydın bir düşünce sistemine, hızlı ve kıvrak bir zekaya sahipsiniz. Bu özelliğiniz, eğer varsa, sanatsal uğraşlarda da kendini gösterecektir. Yaratıcı düşünceleriniz ve somut çalışmalarınız, aslında kişiliğinizi ortaya çıkartacaktır. Böylece eserlerinizi gören her insan, kişiliğinizden bir parçayı da görmüş olacak.
.

. 

6 Mart 2013 Oğlak Burcu Yorumu
İşlerinize başlamasına başlıyor, fakat istikrarlı olamıyorsunuz. Sanki işe başlamak, işi bitirmek gibi geliyor size. Ama böyle olmamalı. Bu, belki de kendinizi yeterli bulmamanızdan kaynaklanıyor. Öyleyse, en kısa zamanda kendinizi yetiştirmeye çalışın. Önce gerçekçilik, istikrarlı işler ve sonra sonuçlar olmalı. lşte sizin için başarının sırrı. Böylece istediğiniz mevkiye gelmek için, açağınız kapının anahtarını bulmuş olacaksınız. Bir şey düşünürken başkalarının sözleri sizi pek etkilememeli; kendinizle başbaşa olun. Bireyselliğiniz ise, yalnızca düşünürken kendini göstermeli. Çünkü uygulamada her zaman için birilerinden yardım almanız gerekecektir.
.
.


6 Mart 2013 Kova Burcu Yorumu
Bugün katı olmamalı, fakat çabuk etkilenir bir yapıya da kolay bürünmemelisiniz. Aşk hayatınız son derece olumlu olacak. Süregelen bir ilişkinizi mutlu bir sonuçla noktalamak isteyebilirsiniz. Bu duruma karşı taraf da olumlu bir gözle baktığı için, cesaretle teklifte bulunabilirsiniz. Eğer süregelen bir ilişkiniz yoksa, yeni başlangıçlar ve duygusal ilişkilerinizin gelişme göstereceği bir dönem içindesiniz. Çevrenizdeki insanları özellikle sevdiğiniz kimseyi kanatlarınız altına alma isteğiniz, onlarda müthiş bir güven duygusu uyandıracaktır. Böylece hem onların güveni, hem de onlar sayesinde kendi güveninizin pekişmesi sizi rahatlatacaktır. Sağlığınız iyi olacak. Her hangi bir ters durum söz konusu olmayacaktır.

.

.


 

6 Mart 2013 Balık Burcu Yorumu
Kazanç konularında planlanmış değişik düşüncelere sahipsiniz. Herkesçe uygulanır fikirleriniz sayesinde işbilir bir kişi olduğunuzu kanıtlayacaksınız. Yalnız şunu belirtmekte yarar var; kaçınılmaz olarak bu başarılarınız, çevrenizde sizin gibi olmak isteyen insanlar tarafından kıskançlık ortamlan meydana getirecektir. Hatta asılsız dedikodular çıkararak size karşı, taraf toplamaları söz konusu olabilir. Bu konuda yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok. Aşk hayatınızda ise bazı gerilimli etkiler hakimdir. Bu etkiler gereksiz tartışına ortamları hazırlarken, sizi ve sevdiğiniz kişiyi de bu ortamların içine sürükleyebilir. Sakin olmalı ve başkaları tarafından yönlendirme içine girmemelisiniz..…


alıntı

417
106.187.43.212:1080
108.15.74.66:35516
117.218.58.152:1080
118.244.179.61:1080
124.124.59.93:1080
124.165.228.18:1080
125.54.218.182:32453
146.115.61.107:1328
146.115.61.107:21826
151.132.106.65:23541
162.105.25.123:1080
173.164.192.9:17213

418
Gökhan Tepe - Üç Kelime


Üç Kelime (Gökhan Tepe)

419

Aylin Aslım feat Teoman - İki Zavallı Kuş

İki Zavallı Kuş (Aylin Aslım feat. Teoman)

420
Her sene Mart ayının ilk haftası olarak tabir edilen 1-7 Mart tarihleri arasında ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.
Yeşilay haftası ülkemizde alkollü içeceklerin ve sigara, puro gibi dumanlı çiçeklerin zararlarına dikkat çekmek için kutlanır. Elbette uyuşturucu maddelerin zararları da yeşilay haftası kutlamalarının içeriğinde yer alır.
Günümüzde sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanım yaşı ne yazık ki artık iyice düştü. Aile içi şiddet ve sevgisizlik, ekonomik ve sosyal sorunlar insanları bunalıma itmeye başladı ve buhranda insanlar kurtuluş yolu olarak bu zararlı maddelere yöneldi. Elbette bu çok ama çok büyük bir yanlıştır çünkü insanlar ne kadar kötü durumda bile olsa bu tür zararlı maddelere yönelmemeli psikolojik destek almalıdırlar. Bu zararlı maddeler insanları daha büyük karmaşalara itecektir.
Bizler sorubak.com olarak yeşilay haftasının ülkemizin her köşesinde heyecanla kutlanmasını, yeşilay bilincinin nesilden nesile aktarılmasını temenni etmekteyiz. Bu amaçla sitemizde yer alan Yeşilayhaftası başta olmak üzere her sene düzenli olarak sizlere ulaştırmaya çalıştığımız yeşilay haftası kutlama programları,yeşilay haftası şiirleri, yeşilay haftası sunular, yeşilay haftası konuşma metinleri,yeşilay haftası özlü sözler,yeşilay haftası güzel sözler, yeşilay haftası boyama çalışamaları, yeşilay haftası görselleri ile bu önemli belirli gün ve haftanın daha çok pekiştirilmesini istemekteyiz. Aşağıdaki bağlantılardan yeşilay haftası ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yeşilay Haftası Şiirleri

Sayfa: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20